Sunday, March 12, 2017

Mommy Dearest 廚房 -- 西班牙生果酒

orange pear red wine sangria 

如果有好多紅酒或者白酒在家,特別係唔鍾意飲個啲,唔好浪費,用來做這好味嘅果酒啦,出邊賣好貴㗎!

6 comments: