Sunday, April 23, 2017

Mommy Dearest 廚房 -- 梅菜豬軟骨

驚為天人的一道菜,我哋好鍾意食豬軟骨,但係都係在外食,因為好難買到,今次搵到供應商,買回來試煮,真係同外面嘅一樣呀,好開心。