Saturday, May 31, 2014

Monday, May 12, 2014

馬來西亞之旅 -- 大豐收

Hi Daddy Dearest 
no no, not all for myself

 
 
收穫豐富, 多謝好朋友策劃,也感謝主嘅保守,當中除了食同購物,也有有驚無險嘅經驗,好刺激㗎。

最開心係回家看見Daddy Dearest,係咪?哈哈哈

多謝各位收看 !