Sunday, April 23, 2017

Mommy Dearest 廚房 -- 梅菜豬軟骨

驚為天人的一道菜,我哋好鍾意食豬軟骨,但係都係在外食,因為好難買到,今次搵到供應商,買回來試煮,真係同外面嘅一樣呀,好開心。

Saturday, April 08, 2017

影相可以當飯食?

 
surf and turf ?
yakitori
 
 
甚麼都有嘅晚餐,全因為我想影相,哈哈哈。