Saturday, February 04, 2017

撈起
撈起撈起,撈到風生水起!

邊個發明這個菜餚真係好叻。。。好意頭麻! 當然啲餐館用它來賺大錢,新年每間餐廳都會有出,好貴㗎。當然自己做都唔難,我今年還設計個西式沙律嘅撈起,誰說唔可以呀,好好味添!

10 comments: