Sunday, December 18, 2016

Mommy Dearest 廚房 -- 早餐


 
FAKE croissant, hahaha
 
 

好多人問我點解整咁多麵包,食唔食覺得哂, 我只可以講,我唔會浪費啲食物㗎,除開派對宴客,送給同事,朋友,又會做早餐,一啲都唔浪費。

4 comments: